شنبه, 29 خرداد 1400

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احمد

  • تعداد بازدید : 16
  • کد خبر : ۱۴۳۴۱۱
دوره آموزشی آفات و بیماری های قارچ خوراكی در شهرستان بویراحمد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، کارگاه آموزشی آفات و بیماری های قارچ خوراکی اردیبهشت ماه 1400 در روستای مختار از توابع شهرستان بویراحمد برگزار شد. در ابتدا دکتر کریمی پور فرد از محققین این مرکز در خصوص تشخیص قارچهای مایکوگون،کپک سبز و ورتیسیلیوم، روشهای پیشگیری از آنها با عملیات کوک­اوت شامل ضدعفونی با بخار برای از بین بردن اسپورها و آلودگی‌های موجود در درز و شکاف‌های دیواره‌های سالن، استفاده از هواسازهای ایرواشر جهت شستشو و ضدعفونی هوا و خفه سازی کانون­های آلودگی قارچ مایکوگون و خارج ساختن آنها و آلودگی زدایی سطحی با استفاده از کلرین (هیپوکلریت سدیم) همراه با آب آبیاری برای پیشگیری از بیماری سودوموناز مطالبی را مطرح نمودند. در ادامه دکتر بخشی در مورد علائم بیماریباکتریایی خال­زدگی قارچ خوراکی (Bacterial blotch)، روش های مدیریت آن و چالش های موجود در زمینه مدیریت این بیماری مطالبی را ارائه نمودند. سپس خانم دکتر دریانی زاده در زمینه علایم خسارت ناشی از تغذیه آفات مهم قارچ خوراکی مانند کنه ها، مگس­های فورید و پشه های سیاریدو روش های مدیریت مطالبی را ارائه نمودند.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها